Filosofie

Binnen het NeuroVisueel Centrum behandelen wij volwassenen, maar ook kinderen met lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, whiplash, als gevolg van een Neuro-visuele overbelasting. Tevens richten wij ons op de begeleiding van kinderen en/ of volwassenen met automatiseringsproblemen van taal en rekenen. Deze automatisering is door verborgen hiaten in de visuele informatieverwerking (concentratieproblemen) niet tot stand gekomen. Didactisch resistente kinderen en/ of volwassenen beschikken nadien over het vermogen om geautomatiseerd met taal om te gaan en dit verder uit te bouwen zonder compenserende en/ of dispenserende maatregelen.

“Schrijven doe je met je ogen”
(spel het woord ‘bericht’ maar van achteren naar voren)

Het logo

De zoektocht naar een gepast logo viel als een puzzel ineen. De fascinatie voor Egypte met zijn symbolen en betekenissen leek wel voorbestemd. Het oog in het logo stelt het oog van de zonnegod Horus voor. Het betekent letterlijk het gezonde (genezen) oog. De afbeelding is een belangrijk symbool van bescherming, herstel van ziekte en ongemak. Het staat ook voor wijsheid, gezondheid en voorspoed. De onderdelen van het oog (wenkbrauw, onderste ooglid etc.) zijn net als de zintuigen van de mens.

Wij beschouwen het zien niet als een los onderdeel, maar als het belangrijkste informatieverschaffer binnen de zintuiglijke waarneming. Wanneer het zien niet correct functioneert, zal dit onherroepelijk andere zintuigen onjuist aansturen.

Voor ons staat het oog van Horus symbool voor: correcte afstelling tussen alle zintuigen. Wanneer zintuiglijke informatie correct verwerkt wordt zal het zenuwstelsel hierdoor niet overbelast raken en kunnen automatiseringsprocessen doorgang vinden.