Onze missie

De grootste voldoening is iemand zijn/ haar levenskwaliteit te verhogen. Hier dagelijks mee bezig mogen zijn is een zalig feit. Het unieke van de Neuro-visuele behandelmethode is de te bepalen behandelbaarheid tijdens het intakegesprek. Wij kunnen alleen tot succesvol behandelen over gaan, wanneer er aanknopingspunten aanwezig zijn volgens onze visie!

Een belangrijke pijler binnen onze missie is de (h)erkenning van onze werkwijze omdat de samenwerking tussen beide ogen onderbelicht blijft tijdens conventionele oogmetingen. Een andere belangrijke pijler is de aanvaarding binnen het onderwijssysteem dat men steeds auditievere leesmethodieken ontwikkelt i.p.v. visuele ondersteuning.

“Uw zicht bepaalt mede uw kwaliteit van leven”.

Natalie Christiaensen
Daan de Laat