Wie zijn wij?

Het NeuroVisueel Centrum is expert in het maken van brillen die er voor zorgen dat u ontspannen kijkt*. Naast scherp zicht voor veraf en/ of dichtbij is een goede samenwerking tussen de ogen belangrijk! Wanneer de samenwerking tussen uw ogen is verstoord, zal het lichaam harder werken om goed te blijven zien. Uw lichaam (nek, schouder en rug) werkt als een soort ‘statief’ die deze onjuiste samenwerking tussen de ogen corrigeert. Het lichaam gaat als het ware scheef staan om recht te zien! Logischerwijs kunnen dan klachten ontstaan en snelle draaibewegingen van het hoofd of het focussen van dichtbij naar veraf lastig zijn. Klassieke oogmetingen bij de opticien, optometrist en/ of oogarts bieden antwoord op de vraag óf u scherp ziet en niet hoeveel moeite het voor u kost om tot dit goede resultaat te komen.

Door jarenlange klinische observaties heeft het NeuroVisueel Centrum een oplossing voor personen die klachten hebben (hoofdpijn, duizeligheid, whiplash, taal- en rekenproblemen) als gevolg van een moeizame samenwerking tussen beide ogen. Klik HIER om contact op te nemen.

Het blijkt dat veel kinderen met automatiseringsproblemen op vlak van taal en rekenen een andere leerstijl hebben ontwikkeld doordat hun ogen niet optimaal samenwerken. Tijdens de motorische ontwikkeling valt dan ook op dat veel kinderen daardoor niet of moeizaam kruipen, motorisch onrustig zijn en/ of een vinger onder regel nodig hebben tijdens het lezen omdat ze anders de zin te hoog of te laag lezen. Klik HIER om contact op te nemen.

*Wanneer er vermoeden of sprake is van een visueel ziektebeeld, dient u altijd eerst een specialist te contacteren omdat het NeuroVisueel Centrum géén medische adviezen geeft. Het NeuroVisueel Centrum corrigeert de ogen volgens het subjectief refractioneren vallend profiel. Dit profiel is door Europese autoriteiten gevalideerd en ondersteunt teneinde een persoon adequaat zijn/ haar ogen te corrigeren.