Duizeligheid klachten? Uitgebreide info

Wanneer u zich prettig in een omgeving wilt begeven dient uw evenwichtssysteem binnenkomende informatie correct te verwerken. Dit evenwichtssysteem is niet alleen een orgaan maar een complex samenwerkend geheel van onderstaande drie zintuigen:

 • de ogen (visueel)
 • het evenwichtsorgaan (vestibulum)
 • gevoel in spieren en pezen (propioceptie)

Bovenstaande drie zintuigen dienen hun informatie adequaat door te geven naar het schakelcentra in de hersenstam. Wanneer de informatie van een of meer zintuigen onjuist is, kan deze informatie door het bewustzijn als onprettig ervaren worden. Uw duizeligheid dient dan als alarmsignaal voor het disfunctioneren van een of meerdere zintuigen.

Wat doen wij?

Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt en corrigeert de samenwerking van uw ogen. Veel samenwerkingsproblemen worden gecompenseerd door spierspanningen vanuit de lichaamshouding (nek) en het evenwichtsorgaan. Door dit slimme compensatiegedrag blijven visuele oneffenheden tijdens een normale oogmeting niet waarneembaar. Deze verborgen visuele afwijkingen worden tijdens de Neuro-visuele behandelmethode wel inzichtelijk gemaakt en vervolgens gecorrigeerd met het hulpmiddel bril. Deze gepersonaliseerde bril zorgt uiteindelijk voor een conflictvrij evenwichtssysteem met als positief resultaat een sterke vermindering tot verdwijning van de duizeligheid. Klik hier om ons te contacteren.

Verschil tussen Oogarts, Optometrist en NeuroVisueel Centrum

De Neuro-visuele behandelmethode van het NeuroVisueel Centrum is een complementaire behandelwijze. Wij onthouden ons dan ook van medische adviezen en sturen indien nodig altijd door naar een specialist. Onderzoekingen naar de visuele informatieverwerking zijn herkenbaar en binnen de competenties van het subjectief refractioneren vallend profiel. Wij corrigeren de mechaniek tussenbeide ogen teneinde de autonome aansturing te ontlasten. 

Als eerste is er een verschil tussen een optometrist en functioneel optometrist. Als mensen bijvoorbeeld suikerziekte hebben is het verstandig de kwaliteit van het netvlies in kaart te brengen door een optometrist en indien nodig door te laten verwijzen naar de oogarts. Je kan de optometrist zien als verlengde arm van de oogarts. Veelal houden zij zich dan ook bezig met ziektebeelden zoals suikerziekte, glaucoom, staar etc. Optometristen in Nederland zijn daarentegen bevoegd om  ‘druppels’ te gebruiken waardoor de pupil verwijd en beter het netvlies kan worden onderzocht. Sommige druppels hebben als doel het accommodatievermogen plat te leggen. Dit wordt vaak gedaan bij kinderen onder de 10 jaar om objectiever de ogen op te meten. Functioneel optometristen houden zich meer bezig met het zien, de samenwerking tussen de ogen. Juist in het opmeten van de samenwerking tussenbeide ogen zit een bijzonder verschil. In tegenstelling tot de Optometrie in Nederland stelt het NeuroVisueel Centrum geen diagnoses op pathologisch vlak en geven geen medische adviezen omdat dit in België tot het werkveld van de oogarts behoord. Het NeuroVisueel Centrum adviseert altijd eerst een oogarts te consulteren teneinde de pathologie uit te sluiten. In België is een goed vangnet ontwikkeld tijdens de schoolloopbaan en wordt met behulp van het CLB-visusonderzoek gescreend op bv visusproblemen, luie ogen en samenwerkingsproblematiek. Vervolgens wordt er indien nodig vroegtijdig doorverwezen naar de oogarts. 

Het verschil tussen de disciplines opticien, optometrist, oogarts en NeuroVisueel Centrum zit vooral in de benadering, de vraagstelling tijdens het onderzoeken van de ogen. Wanneer men de klassieke methodieken onder de loep legt (prismameting, 21-puntentest, prismameting volgens Polatest van Haase, fixatiedisperatietesten, Utermöhlen prismabril) vraagt de behandelaar letterlijk of het lukt om op afstand of nabij, specifieke testen te doorlopen. Wanneer dit bijvoorbeeld onrustig verloopt krijgt de proefpersoon de keuze om te kiezen tussen twee mogelijkheden al dan niet beter, slechter of gelijk. Als proefpersoon dien je een keuze te maken. Op dat moment wordt er door de behandelaar geanticipeerd op de interpretatie van deze proefpersoon. De behandelaar meet dan hetgeen hoe de proefpersoon denkt dat hij/ zij ziet en nodig heeft in een momentopname. Wij horen vaak dat men een oogarts en/ of optometrist heeft geconsulteerd, maar dat er niets met de ogen aan de hand is. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt daarentegen niet of de samenwerking tussen twee ogen lukt, maar hoeveel moeite het de proefpersoon daadwerkelijk kost om tot het resultaat zien te komen. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt of het zien onevenredig veel moeite kost en corrigeert dit. 

Het NeuroVisueel Centrum is van mening dat samenwerkingproblemen tussen de ogen zich kunnen openbaren wanneer fysieke en/ of  mentale overbelastingen zich voordoen. Een whiplash, hersenschudding, emotionele gebeurtenis of fysieke weerstandsvermindering kan er uiteindelijk voor zorgen dat de aanwezige visuele oneffenheden niet meer zijn te compenseren en voor een deel openbaren in de vorm van storingen binnen de zintuiglijke beleving. Dit kan zich ook pas maanden na een voorval openbaren. Wij stellen dat de merkbare visuele ruis reeds van kinds af aan aanwezig is echter door een gebeurtenis voor een deel openbaart. De overbelasting kan zich uiten in 1001 vormen, van zware hoofdpijn tot onwerkelijk gevoel in kleine ruimtes. Hier komen we bij het verschil aan. Alles wat men tijdens de klassieke methodieken meet is het spreekwoordelijk topje van de ijsberg omdat de rest van de oogafwijking niet inzichtelijk is door de slimme conditionering en compensatie van de houding. Wanneer een opticien, optometrist of oogarts de samenwerking onderzoekt wordt geen rekening gehouden met het feit dat het lichaam altijd alles compenseerde waardoor enkel tijdens een momentopname een deel is te meten, het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Soms helpt deze klassieke manier van corrigeren het verhogen van de belastbaarheid en is het net voldoende voor een betere afstelling van de ogen en lichaam en neemt een klachtenbeeld af. Anderzijds kan het voorkomen dat de klassieke manier van meten niet de werkelijke oogstand opmeet maar een onjuiste contra-indicatie. Even een voorbeeld van een contra-indicatie. Als je met gestrekt arm een gewicht op met je hand omhoog houdt, is dat na een tijdje zwaar. Als je dan ‘rust’ krijgt door dat het gewicht eraf wordt gestoten dan ‘vliegt’ je hand als contra-indicatie omhoog. Stel deze situatie voor rondom de ogen. Je lichaam compenseert een bepaalde scheve oogstand en wanneer je testen krijgt aangeboden om ontspannen te kijken dan is de kans groot dat je ogen ook in een contra-indicatie stand schieten. Het vervolgens corrigeren van deze onjuiste oogstand afwijking (contra-indicatie) geeft problemen, een moeizame verandering in spierspanning, veel nare gewenning en uiteindelijk de nood naar telkens nieuwe primaglazen! Hier moet men voor uitkijken! Men noemt dit vaak ‘het eten van de prisma’ en terecht door menig oogarts veroordeelt. In de praktijk worden veel te vaak en onjuist zogenaamd ‘nasale prisma’s voorgeschreven bij personen met focusproblemen met als gevolg dat men niet meer zonder kan functioneren. 

Omdat het NeuroVisueel Centrum rekening houdt met het bijzondere vermogen van het lichaam om te compenseren, doorzien we de compensatoire dwangstanden van het lichaam en achterhalen we de absolute ruststand van de ogen en voorkomen we foute correcties. Door het afplakken van één oog en het volgen van ons protocol vinden we de ‘blauwdruk’ van het visuele systeem. De benodigde prismacorrectie verandert nadien niet meer. Concreet corrigeren wij de geringe latente hoogteverschillen in de horizon. Deze werden hoofdzakelijk door het hoofd scheef houden of schuin wegdraaien gecompenseerd. Het NeuroVisueel Centrum maakt géén gebruik van oogtrainingen!

Verschillen in oogmeten

Wanneer u het zien onder de loep neemt volgens de filosofie van het NeuroVisueel Centrum dan zijn uw ogen de belangrijkste zintuiglijke informatieverschaffers voor de hersenen. We kunnen concluderen dat het zien niet op zichzelf functioneert maar samen met uw gehele lichaam. Het zien zit gekoppeld aan het evenwichtsorgaan die informatie geeft over de stand van het hoofd én aan de propioceptieve waarneming; alle spieren en pezen. De sterkte van de ogen opmeten zoals bij een opticien of oogarts is dus maar een klein onderdeel van het zien. 

Wanneer de ogen niet juist samenwerken, wordt dit gecompenseerd door bovenstaande twee mechanismen (vestibulum en propioceptie). Logischerwijs ervaart u ongemakken wanneer dit compensatiesysteem extra wordt belast door bijvoorbeeld snelle hoofddraaibewegingen, oneffen grond, verkeerde houding tijdens fysieke arbeid, weerstandsvermindering en traumatische gebeurtenissen.

Over het algemeen zijn samenwerkingsproblemen tussen de ogen niet op de voorgrond waarneembaar (meetbaar) omdat deze lang en slim door uw lichaamshouding worden gecompenseerd. In tegenstelling tot de klassieke oogzorg, waar binnen een moment opname oogonderzoek wordt uitgevoerd, is het NeuroVisueel Centrum gespecialiseerd in het onderzoeken en corrigeren van verborgen samenwerkingsproblemen. Tijdens ons oogonderzoek, in tegenstelling tot onderzoek bij de opticien, optoloog, optometrist, functioneel optometrist en oogarts, vinden wij geringe oogstandafwijkingen in de horizonhandhaving. Deze geringe standsafwijking tussen de ogen is verantwoordelijk voor de overbelasting van uw automatische piloot. Het focussen kost hierdoor veel meer energie. 

Concreet meten wij ‘hoeveel moeite’ het u kost om tot zien te komen en ‘hoe’ u dit doet, in plaats van of de samenwerking tussen de ogen ‘lukt’. Het NeuroVisueel Centrum vindt het belangrijk dat wanneer er pathologische aanwijzingen zijn u eerst een specialist raadpleegt, wij onthouden ons van medische adviezen.

Wanneer een medicamenteuze behandeling niet afdoende blijkt en/of houdingsgerelateerde klachten terug blijven komen, mag u veronderstellen dat er verborgen visuele afwijkingen aanwezig zijn. Klik hier om ons te contacteren.

Kenmerken van verborgen visuele verstoringen

 • fronsen met het voorhoofd tijdens het zien
 • hoofd naar voren duwen (kijken vanuit de nek) wanneer u langere leest. Bijv. achter uw computer
 • de mobiliteit van de nek vermindert omdat u bij normale hoofddraaibewegingen onscherp of zelfs wazig ziet
 • lichtgevoeligheid
 • gezichtsscherptevermindering bij fysieke en mentale vermoeidheid
 • het gevoel dat uw bril nooit volledig aan uw verwachtingsbeeld voldoet (ipv voldoen ,de bril voldoet)
 • concentratieproblemen
 • voorkeurshoudingen van het hoofd ten einde goed te zien
 • hoofddraaibewegingen geven onrustig/slecht beeld

Wanneer interventie van uw huisarts of specialist niet afdoende soulaas biedt, willen wij u graag uitnodigen voor een intakegesprek waarin wij u duidelijk kunnen laten zien of u behandelbaar bent. Klik hier om ons te contacteren.

Soorten duizeligheid

Er zijn verschillende soorten duizeligheid. Wanneer u duizeligheidklachten heeft zonder draaierig gevoel dan zou een oorzaak een lage bloedsuikerspiegel, te lage bloeddruk en/of hyperventilatie kunnen zijn. Wanneer u tevens draaierig bent dan zal de oorzaak liggen aan het evenwichtsorgaan, welke steeds bad files (onjuiste informatie) doorstuurt naar de hersenen. Het (dis)functioneren van dit evenwichtsorgaan is met allerlei wetenschappelijke onderzoeken goed in kaart te brengen, waarna men meestal medicatie aanraadt. Wanneer blijkt dat een medicamenteuze behandeling voor u niet afdoende is, zal er naast de verstoring van het evenwichtsorgaan ook een onderliggende visuele verstoring aanwezig kunnen zijn. De verstoorde samenwerking tussen de ogen kunnen wij binnen het NeuroVisueel Centrum duidelijk in kaart brengen en corrigeren. Het gaat niet om het scherpstellen van het zicht, maar het verwerken van de visuele informatie.

Ziekte van Ménière:
Deze vorm van draaiduizeligheid is het meest gekend en onderzocht.

Kenmerkend zijn:

 • Aanvallen van draaiduizeligheid: vooral in het beginstadium treden plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid met valneigingen op. Deze aanvallen gaan vaak gepaard met misselijkheid, braken, bleek zien en koud zweet. Tijdens de aanvallen, die enkele uren kunnen duren, zijn normale werkzaamheden niet mogelijk. De aanvallen kunnen variëren qua duur en intensiteit. Het is niet te voorspellen wanneer er weer een aanval zal optreden.
 • Slechthorendheid: na uw eerste aanval, soms later, ontstaat er(wisselend) gehoorverlies, meestal aan één oor.
 • Oorsuizen (tinitus): vaak treedt er wisselend oorsuizen op dat meestal het ergst is tijdens en vlak na uw aanval van duizeligheid. Het geluid kan ook brommend, dreunend of fluitend zijn. Soms horen mensen het lawaai niet in hun oor maar in hun hoofd. Velen hebben last van een drukkend of vol en verstopt gevoel in het oor. Vaak heeft men dit gevoel vooraf aan een aanval.

Wanneer de klachten aanhouden ondanks medicatie is de kans erg groot dat er problemen zijn in de visuele informatieverwerking! Een intake zal duidelijkheid scheppen of wij voor u het ontbrekende puzzelstukje zijn.

Kosten

Alvorens te kunnen starten is het belangrijk uw behandelbaarheid in kaart te brengen. Het heeft enkel zin om onze behandelmethode te volgen wanneer u tijdens het intakegesprek behandelbaar wordt geacht. De intake duurt ongeveer 2 uur en kost € 75,00. De therapeutische brillenglazen worden exclusief door Essilor Belgium N.V. vervaardigd.