Dyslexie en dyscalculie

Het blijkt dat veel kinderen met automatiseringsproblemen op vlak van taal en rekenen een andere leerstijl hebben ontwikkeld doordat hun ogen niet optimaal samenwerken. Tijdens de motorische ontwikkeling valt dan ook op dat veel kinderen daardoor niet kruipen, motorisch onrustig zijn en/ of een vinger onder regel nodig hebben tijdens het lezen omdat ze anders de zin te hoog of te laag lezen.

Dom zijn deze kinderen zeker niet! Het feit dat dyslectische kinderen de taalbeheersing moeizaam of niet hebben geautomatiseerd heeft altijd een reden. Het heeft simpelweg te maken met de zintuiglijke informatieverwerking. Dat veel dyslectische kinderen tijdens het lezen de vinger en/ of liniaal onder de regel nodig hebben omdat ze anders een zin te laag lezen heeft ook een reden. Dat dyslectische kinderen veel sneller lezen als de spatie, de tussenruimte tussen twee woorden groter is heeft ook een verklaarbare reden. Dit zijn allemaal signalen van een moeilijke samenwerking tussen de ogen waardoor een kind op zijn/ haar manier gaat compenseren.

Klik HIER voor meer informatie. Klik HIER voor contact.