Dyslexie, dyscalculie, taal- en rekenproblemen – Uitgebreide info

Welkom op onze website,

U wilt een nieuwe stap zetten, maar weet niet welke kant op?
Dan is het fijn als iemand je helpt de juiste richting te zoeken.
Dat is nu precies onze specialiteit!


Hier bent U niet ver verwijderd van een unieke oplossing voor taal en rekenproblemen. Leest U verder en beoordeel zelf of onze visie u aanspreekt en of wij iets voor u of uw kind kunnen betekenen!

Uiteraard bepaalt de opgedane achterstand en het emotionele welbevinden de  ‘inspanningstijd’  die nodig is om alsnog op de juiste manier geautomatiseerd met taal en rekenen om te leren gaan. Ons advies is altijd om zo snel mogelijk actie te ondernemen!

Visie NeuroVisueel Centrum:
De wortels om goed en geautomatiseerd met taal en rekenen om te gaan dient men in het eerste leerjaar te ontwikkelen. Kinderen komen als beelddenker op de wereld. Dat betekent dat men aanvankelijk vooral visueel de informatie tot zich neemt. Als ouder reikt u voorwerpen aan en benoemt deze zodat uw kind vervolgens de voorwerpen herkent en leert te benoemen.

Wanneer uw kind start in het eerste leerjaar dient dit creatieve denken in beelden naar de achtergrond te verschuiven om plaats te maken voor het denken in abstracte letters en cijfers.

De abstracte letters en cijfers die uw kind in het eerste leerjaar moet leren, kunnen erg moeilijk zijn omdat één letter zo weinig en tegelijkertijd zo véél zegt. De vorm van letter ‘b’ zelf zegt niet veel, de klank van de letter spreekt wel tot verbeelding in woorden zoals bal, bel, bank, banaan etc. Het is dus essentieel dat uw kind in het eerste leerjaar zijn creatieve visuele brein juist leert gebruiken. Uw kind dient éérst een letterbeeld te ontwikkelen. Concreet leert uw kind hoe de klank van een letter eruit ziet! Dit gedetailleerd leren zien, leren voorstellen hoe een abstracte letter er uit ziet is in deze ontwikkelingsfase niet evident. Wanneer uw kind letters leert schrijven zónder zich in gedachten een beeld te vormen dat hun zegt hoe een letter eruit ziet, dan zal het letters hardnekkig gaan omdraaien en wisselen.

Als bovenstaande proces van ‘letters zien’ niet ontstaat, zal rond Kerstmis in het eerste leerjaar een achterstand in het beginnend lees- en schrijfproces waar te nemen zijn. Het NeuroVisueel Centrum is van mening dat een hardnekkig leesprobleem het gevolg is van een schrijfprobleem! Kinderen schrijven onjuist aangezien men niet weet hoe de klank van de letter er uit ziet. Hierdoor zijn letters telkens ‘nieuw’ alsof ze deze voor het eerst zien. Het gevolg hiervan is dat men hakkend en plakkend langzaam leest. De visuele herkenning van letters én woorden ontbreekt volledig! Wanneer een kind letters leert schrijven i.c.m. weten hoe deze eruit zien, zal het kind deze direct herkennen en kunnen lezen! Dat is dus de remedie: ‘weten hoe een klank eruit ziet zodat je deze herkent en vlot leest’.                                                                   

 Een hardnekkig leesprobleem is een gevolg van een schrijfprobleem


W
ij hebben goed gekeken naar de verschillen tussen niet-dyslecten en dyslecten. Als u een groep dyslectische kinderen onderzoekt valt het op dat iedereen in het eerste leerjaar letters omdraaide! Het meest bekend zijn de ‘b’ en de ‘d’. Als uw kind dit in het eerste leerjaar deed/ doet, weet het letterlijk niet hoe de vorm van de aangeboden letterklank er in gedachten uit ziet, waardoor het schrijven een gok blijft en lezen achterop raakt. Veel oefenen met lezen kan verbetering geven in de snelheid echter tijdens een vakantie minder oefenen geeft wederom een terugval omdat uw kind niet heeft geleerd woorden efficiënt te herkennen en niet in staat was de woorden visueel op te slaan in het lange termijngeheugen. 

Als koppelingen tussen de vorm van de letter (visuele aspect van de klank) niet gekoppeld wordt aan de klank van de letter, zal er geen visuele feedback ontstaan en dus geen zelfzeker gevoel hoe een letter en woord op papier geschreven dient te worden. Dit zelfzekere, bijna nonchalante gevoel dat een kind laat zeggen  ‘dat weet ik wel’, is noodzakelijk om een taalgevoel te ontwikkelen en verder te automatiseren. Vraag uw kind of het WEET wat de kleur van de auto is, dan krijgt u direct een zelfzeker antwoord. Uw kind heeft de auto inmiddels zo vaak visueel bewust en onbewust gezien. Vraag of uw kind WEET welke letters er in het woord ‘vogel’ zit en om deze letters één voor één achteruit te spellen, dan haakt hij/ zij af! Uw kind heeft namelijk geen visuele voorstelling ontwikkeld van deze klank. Het klankbeeld/ woordbeeld ontbreekt. Spellingsregels op school blijven hierdoor vaak niet ‘hangen’ omdat de basis, namelijk het taalgevoel, ontbreekt. Als we de tijdslijn doortrekken zien we vervolgens dat veel kinderen moeite krijgen met het schrijven en lezen van langere en moeilijkere woorden. Veel woorden worden vervolgens onjuist geschreven zoals het klinkt. Het fonetisch schrijven. Foutloos schrijven kan vervolgens enkel door gebruik te maken van klank- en regelgerichte truckjes. Bijvoorbeeld de ‘h’ in het woord thee hoor je niet dus waarom zou je hem schrijven? Om de ‘h’ niet te vergeten kun je leren dat thee heet is en de ‘h’ van heet is een geboren truckje. Telkens adequaat gebruik maken van 1001 regels is geen sinecure. In de klas tijdens een dictee heeft een kind niet de tijd om bij elk op te schrijven woord de juiste regel te zoeken en toe te passen.  

Aanpak NeuroVisueel Centrum:
Onze voorkeur is preventief en actief ingrijpen. Schoolmethoden zijn bij dreigende uitval over het algemeen auditief (klankgericht) en truckjesgericht daardoor is er weinig  aanwezig voor de visuele kant van letters en woorden schrijven. De periode Kerstmis eerste leerjaar is de eerste uitgelezen kans om aan de alarmbel te trekken. Onze ervaring is dat veel ouders afwachten en zich pas later rond het vierde leerjaar aanmelden. Dit afwachten is niet wenselijk aangezien de achterstand steeds groter en groter wordt.

Onze aanpak voor iemand uit het eerste leerjaar of voor iemand met een gediagnosticeerde dyslexieverklaring is gelijk; beginnen bij het begin en stap-voor-stap gaan automatiseren. Het inhalen van de achterstand zal logischerwijs meer inspanning vragen naarmate de achterstand groter is. Wij hebben de overtuiging dat specifieke bewustwordingsprocessen van taal en rekenen niet aanwezig waren tijdens het eerste leerjaar. Waarom een kind in het eerste leerjaar die inzichten niet heeft verworven, kan te maken hebben met uiteenlopende zaken. De reden kan zijn een ziektebeeld, een moeilijke emotionele periode zoals een verhuizing etc. of schoolrijpheid. Een onderbelichte veroorzaker waardoor een kind mogelijk niet de cognitieve taal en rekenprocessen heeft eigen gemaakt, kan de samenwerking zijn tussen de ogen.

Wanneer de samenwerking tussen de twee ogen moeizaam verloopt, is het vooral lastig om de regel goed te volgen tijdens het lezen. Veel kinderen gebruiken daardoor als ondersteuning een vinger of leeslat. Deze kinderen zien haarscherp echter kost het een fysieke inspanning om goed te focussen. Deze fysieke inspanning om de ogen goed samen te laten werken kan zelfs hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen veroorzaken. Begrijpelijk is dat visualisatieprocessen zoals de letters leren schrijven hierdoor bemoeilijkt kan raken. Tijdens de intake wordt gekeken of uw kind moeite doet om te focussen en wordt besproken of het zinvol is de samenwerking te verbeteren middels gepersonaliseerde brillenglazen.

 

Kinderen luisteren wel goed, maar begrijpen het niet…
kinderen kijken wel goed, maar snappen het niet

 

Zoals de naam van het NeuroVisueel Centrum al doet vermoeden onderzoeken wij ook de samenwerking tussen de ogen. Dit heeft niet direct met scherp zicht te maken, maar met de beeldverwerking. Tijdens de intake worden testjes gedaan om te bepalen of er een visuele ruis aanwezig is die de concentratie en ruimtelijke oriëntatie nadelig beïnvloedt. Wij adviseren altijd de oogarts te consulteren indien nodig! De manier van informatie verwerken dient altijd te worden aangepast middels een door ons ontwikkelde cognitieve training gebaseerd op het visueel leren omgaan met taal!

Hoofdrekenprocessen die uitblijven waardoor kinderen op hun vingers blijven tellen, hebben te maken met een ontbrekende structuur binnen de ruimtelijke oriëntatie. Vaak hebben zij dan ook moeite (of een truckje nodig) om links en rechts uit elkaar te houden. Een gevolg is dat kinderen een aangeboden som niet in gedachten kunnen ‘parkeren’ en vervolgens de som niet in hun hoofd kunnen uitrekenen. De basis om gestructureerd te leren hoofdrekenen is te herleiden naar ‘foutloos rekenen onder de tien’.   

Het gaat niet om extra huiswerk maken maar om het aanleren van een nieuwe methode waarmee je het huiswerk gaat maken. Als ouder begeleidt u uw kind thuis om dictee, woordpakketten, Frans, Engels, de tafels, … visueel aan te leren. Het traject wordt door ons stap voor stap aangeleerd en thuis al spelenderwijs ingeoefend.

Kosten en contact:
Tijdens de intake wordt de behandelbaarheid in kaart gebracht. De intake duurt ongeveer anderhalf uur en kost € 75,00.

Het aantal consulten is afhankelijk van de leeftijd en de achterstand van het kind. U dient rekening te houden met gemiddeld 6 consultaties á € 45,00 in een tijdsbestek van gemiddeld 3 maanden. Indien nodig worden de brillenglazen exclusief door Essilor Belgium N.V. (www.essilor.be) vervaardigd.

U kunt ons contacteren via mail info@neurovisueelcentrum.be of telefonisch +32 (0)491 360 767.