Hoofdpijn – Uitgebreide info

Dat hoofdpijn de meest voorkomende pijnklacht is hoeven we u niet te vertellen. Iedereen heeft in zekere zin wel eens hoofdpijn gehad.

Er is echter wel een groot verschil tussen hoofdpijn die kortstondig aanwezig en controleerbaar is en hoofdpijn die zo’n erge vorm aanneemt dat uw complete functioneren belemmerd wordt. Als u dit leest zult u waarschijnlijk bij deze laatste groep hoofdpijnpatiënten horen.

Iedereen in uw omgeving heeft wel eens hoofdpijn. Gelukkig krijgen de meeste personen hun hoofdpijn snel onder controle. Voor de een is de oplossing een weekend rust en voor de ander een paar dagen zelfzorgmiddelen (medicatie zonder recept zoals paracetamol). Maar niet voor iedereen is dat zo eenvoudig. Daardoor kan vanuit uw omgeving het vervelend vooroordeel ontstaan dat u zich aanstelt omdat iemand nu eenmaal niet altijd hoofdpijn kan hebben. Er heerst nog een taboe waardoor de hoofdpijn vaak niet serieus genomen wordt. Gelukkig komt er beetje bij beetje steeds meer voorlichting en acceptatie dat hoofdpijn iemands levenskwaliteit heftig kan doen dalen!

Hoofdpijn is een pijnsignaal van het lichaam en kent veel uitlokkers. Voor de overzichtelijkheid kunnen we de uitlokkers van hoofdpijn onderverdelen in twee hoofdoorzaken:

 1. hoofdpijn door pathologische aard
 2. hoofdpijn door overbelasting van het zenuwstelsel

Wanneer u hoofdpijn heeft door pathologische aard dan staat dit vaak in relatie tot een ongeluk en/of ziektebeeld. Een arts dient dit te diagnosticeren. Voor de meeste mensen met terugkerende hoofdpijn is de oorzaak terug te voeren naar de overbelasting van het zenuwstelsel. De vraag is dan uiteraard waardoor raakt uw zenuwstelsel overbelast, is de boosdoener hiervan inzichtelijk te maken, en hoe kan u dit op een juiste manier veranderen? Belangrijk is dat u zichzelf tegen het licht houdt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een hoofdpijndagboek.

Hoofdpijn door overbelasting van het zenuwstelsel, is het alarmsignaal van het lichaam dat zegt: “Tot hier en niet verder”. Wanneer u luistert naar dit signaal en u kunt de oorzaak in de kiem smoren dan merkt u snel dat de hoofdpijn vermindert. Echter in het dagelijkse leven heeft u niet altijd de tijd en ruimte om adequaat actie te ondernemen. De oorzaak van de overbelasting is niet altijd aanwijsbaar, waardoor medicatie een voor de hand liggende optie is. U moet en wilt per slot van rekening doorgaan met functioneren. Medicatie kan dan een geweldig middel zijn voor wat betreft het couperen van de pijn. Langdurig medicatie gebruik heeft een keerzijde, denk hierbij aan wat de chemische stoffen bij langdurig gebruik in het lichaam kunnen aanrichten. Door te frequent medicatie gebruik, al dan niet voorgeschreven, ondermijnt u onbewust het alarmsignaal. U wilt immers weer normaal functioneren. Het gevolg is een hogere lichamelijke belasting en een nog hevigere acutere hoofdpijn als resultaat. Tevens zal het assortiment uitlokkers groter worden omdat u dichter tegen een overbelasting aan leeft. Op deze manier ziet u door de bomen het bos niet meer. Kreeg u nu die hoofdpijn van de koffie, de rode wijn, vermoeidheid of door de vele indrukken op het feest?

Velen stellen zich de vraag: ‘Waarom blijft mijn lichaam overbelast’? Veel hoofdpijnpatiënten hebben bijna alle mogelijke filosofieën en therapieën doorlopen zonder een afdoende resultaat. Uiteraard zal de een of andere remedie wel bijgedragen hebben aan verbetering van de levenskwaliteit maar was het geen blijvende oplossing. Een intake zal duidelijkheid scheppen of wij voor u het ontbrekende puzzelstukje zijn.

Verschil tussen Oogarts, Optometrist en NeuroVisueel Centrum

De Neuro-visuele behandelmethode van het NeuroVisueel Centrum is een complementaire behandelwijze. Wij onthouden ons dan ook van medische adviezen en sturen indien nodig altijd door naar een specialist. Onderzoekingen naar de visuele informatieverwerking zijn herkenbaar en binnen de competenties van het subjectief refractioneren vallend profiel. Wij corrigeren de mechaniek tussenbeide ogen teneinde de autonome aansturing te ontlasten. 

Als eerste is er een verschil tussen een optometrist en functioneel optometrist. Als mensen bijvoorbeeld suikerziekte hebben is het verstandig de kwaliteit van het netvlies in kaart te brengen door een optometrist en indien nodig door te laten verwijzen naar de oogarts. Je kan de optometrist zien als verlengde arm van de oogarts. Veelal houden zij zich dan ook bezig met ziektebeelden zoals suikerziekte, glaucoom, staar etc. Optometristen in Nederland zijn daarentegen bevoegd om  ‘druppels’ te gebruiken waardoor de pupil verwijd en beter het netvlies kan worden onderzocht. Sommige druppels hebben als doel het accommodatievermogen plat te leggen. Dit wordt vaak gedaan bij kinderen onder de 10 jaar om objectiever de ogen op te meten. Functioneel optometristen houden zich meer bezig met het zien, de samenwerking tussen de ogen. Juist in het opmeten van de samenwerking tussenbeide ogen zit een bijzonder verschil. In tegenstelling tot de Optometrie in Nederland stelt het NeuroVisueel Centrum geen diagnoses op pathologisch vlak en geven geen medische adviezen omdat dit in België tot het werkveld van de oogarts behoord. Het NeuroVisueel Centrum adviseert altijd eerst een oogarts te consulteren teneinde de pathologie uit te sluiten. In België is een goed vangnet ontwikkeld tijdens de schoolloopbaan en wordt met behulp van het CLB-visusonderzoek gescreend op bv visusproblemen, luie ogen en samenwerkingsproblematiek. Vervolgens wordt er indien nodig vroegtijdig doorverwezen naar de oogarts. 

Het verschil tussen de disciplines opticien, optometrist, oogarts en NeuroVisueel Centrum zit vooral in de benadering, de vraagstelling tijdens het onderzoeken van de ogen. Wanneer men de klassieke methodieken onder de loep legt (prismameting, 21-puntentest, prismameting volgens Polatest van Haase, fixatiedisperatietesten, Utermöhlen prismabril) vraagt de behandelaar letterlijk of het lukt om op afstand of nabij, specifieke testen te doorlopen. Wanneer dit bijvoorbeeld onrustig verloopt krijgt de proefpersoon de keuze om te kiezen tussen twee mogelijkheden al dan niet beter, slechter of gelijk. Als proefpersoon dien je een keuze te maken. Op dat moment wordt er door de behandelaar geanticipeerd op de interpretatie van deze proefpersoon. De behandelaar meet dan hetgeen hoe de proefpersoon denkt dat hij/ zij ziet en nodig heeft in een momentopname. Wij horen vaak dat men een oogarts en/ of optometrist heeft geconsulteerd, maar dat er niets met de ogen aan de hand is. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt daarentegen niet of de samenwerking tussen twee ogen lukt, maar hoeveel moeite het de proefpersoon daadwerkelijk kost om tot het resultaat zien te komen. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt of het zien onevenredig veel moeite kost en corrigeert dit. 

Het NeuroVisueel Centrum is van mening dat samenwerkingproblemen tussen de ogen zich kunnen openbaren wanneer fysieke en/ of  mentale overbelastingen zich voordoen. Een whiplash, hersenschudding, emotionele gebeurtenis of fysieke weerstandsvermindering kan er uiteindelijk voor zorgen dat de aanwezige visuele oneffenheden niet meer zijn te compenseren en voor een deel openbaren in de vorm van storingen binnen de zintuiglijke beleving. Dit kan zich ook pas maanden na een voorval openbaren. Wij stellen dat de merkbare visuele ruis reeds van kinds af aan aanwezig is echter door een gebeurtenis voor een deel openbaart. De overbelasting kan zich uiten in 1001 vormen, van zware hoofdpijn tot onwerkelijk gevoel in kleine ruimtes. Hier komen we bij het verschil aan. Alles wat men tijdens de klassieke methodieken meet is het spreekwoordelijk topje van de ijsberg omdat de rest van de oogafwijking niet inzichtelijk is door de slimme conditionering en compensatie van de houding. Wanneer een opticien, optometrist of oogarts de samenwerking onderzoekt wordt geen rekening gehouden met het feit dat het lichaam altijd alles compenseerde waardoor enkel tijdens een momentopname een deel is te meten, het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Soms helpt deze klassieke manier van corrigeren het verhogen van de belastbaarheid en is het net voldoende voor een betere afstelling van de ogen en lichaam en neemt een klachtenbeeld af. Anderzijds kan het voorkomen dat de klassieke manier van meten niet de werkelijke oogstand opmeet maar een onjuiste contra-indicatie. Even een voorbeeld van een contra-indicatie. Als je met gestrekt arm een gewicht op met je hand omhoog houdt, is dat na een tijdje zwaar. Als je dan ‘rust’ krijgt door dat het gewicht eraf wordt gestoten dan ‘vliegt’ je hand als contra-indicatie omhoog. Stel deze situatie voor rondom de ogen. Je lichaam compenseert een bepaalde scheve oogstand en wanneer je testen krijgt aangeboden om ontspannen te kijken dan is de kans groot dat je ogen ook in een contra-indicatie stand schieten. Het vervolgens corrigeren van deze onjuiste oogstand afwijking (contra-indicatie) geeft problemen, een moeizame verandering in spierspanning, veel nare gewenning en uiteindelijk de nood naar telkens nieuwe primaglazen! Hier moet men voor uitkijken! Men noemt dit vaak ‘het eten van de prisma’ en terecht door menig oogarts veroordeelt. In de praktijk worden veel te vaak en onjuist zogenaamd ‘nasale prisma’s voorgeschreven bij personen met focusproblemen met als gevolg dat men niet meer zonder kan functioneren. 

Omdat het NeuroVisueel Centrum rekening houdt met het bijzondere vermogen van het lichaam om te compenseren, doorzien we de compensatoire dwangstanden van het lichaam en achterhalen we de absolute ruststand van de ogen en voorkomen we foute correcties. Door het afplakken van één oog en het volgen van ons protocol vinden we de ‘blauwdruk’ van het visuele systeem. De benodigde prismacorrectie verandert nadien niet meer. Concreet corrigeren wij de geringe latente hoogteverschillen in de horizon. Deze werden hoofdzakelijk door het hoofd scheef houden of schuin wegdraaien gecompenseerd. Het NeuroVisueel Centrum maakt géén gebruik van oogtrainingen!

Soorten hoofdpijn

Er zijn veel soorten hoofdpijn. Dat heeft te maken met verschillende factoren zoals locatie, tijdstip, frequentie, duur, de ernst van de pijn etc. Velen onder u lijden niet aan één soort hoofdpijn maar hebben bijvoorbeeld migraine aanvallen én ontspanningshoofdpijn. De reden van de diversiteit aan hoofdpijnvormen danken we o.a. aan de medici en de farmaceutische industrie. Zonder een goede diagnose is het onverantwoord medicatie voor te schrijven. De medicatie is gericht op het couperen van de pijn, een symptomatische aanpak. Hieronder hebben we de meest besproken hoofdpijn soorten voor u op een rijtje gezet. Laat altijd een specialist de juiste diagnose stellen!

Soorten hoofdpijn:

 • migraine
 • (ont)spanningshoofdpijn
 • chronische dagelijkse hoofdpijn
 • clusterhoofdpijn
 • medicatie afhankelijke hoofdpijn
 • aangezichtspijn

Behandeling

Het NeuroVisueelCentrum behandelt verborgen visuele afwijkingen binnen het zien met behulp van therapeutische brillenglazen. Deze Neuro-visuele behandelmethode zal er voor zorgen dat het autonome zenuwstelsel ontlast wordt met als positief resultaat vermindering tot verdwijning van de hoofdpijn.

Wanneer u het zien onder de loep neemt volgens de filosofie van het NeuroVisueelCentrum dan zijn uw ogen de belangrijkste zintuiglijke informatieverschaffers voor de hersenen. We kunnen concluderen dat het zien niet op zichzelf functioneert maar samen met uw gehele lichaam. Draait u als voorbeeld uw hoofd snel van links naar rechts, dan merkt u op dat het verwerken van de beelden moeite kost. Dit is nog beter waarneembaar wanneer u hoofdpijn heeft omdat u dan de verborgen visuele afwijkingen niet meer correct kunt compenseren. Het zien zit gekoppeld aan het evenwichtsorgaan die informatie geeft over de stand van het hoofd én aan de proprioceptieve waarneming; alle spieren en pezen (lichaamshouding). Wanneer de ogen niet juist samenwerken, wordt dit hoofdzakelijk gecompenseerd door bovenstaande twee mechanismes. Dit is belastend voor uw lichaam. Over het algemeen zijn deze visuele verstoringen niet op de voorgrond waarneembaar omdat deze gecompenseerd werden. De Neuro-visuele behandelmethode zal de verstoringen zichtbaar maken om dit vervolgens met therapeutische brillenglazen te corrigeren.

Wanneer u zich voorstelt dat uw lichaam het statief is voor het zien, kunt u zich de directe en indirecte belastende gevolgen voorstellen. Het onjuiste visuele systeem zal een sneeuwbal effect teweeg brengen naar de lichaamshouding waardoor veel hoofdpijnpatiënten ook nekklachten krijgen. Het lijkt dan dat de hoofdpijn vanuit de nek ontstaat, terwijl dit niet de oorzaak maar een gevolg is!

Vaak wordt aangenomen dat bij vrouwen de maandelijkse hormoonhuishouding de oorzaak is van de hoofdpijn, ook stress, rust, of een biochemische reactie op eten en drinken. Echter zijn deze zaken slechts de druppel die de fictieve emmer doet overlopen. Bovenstaande belastende veranderingen binnen het lichaam zijn niet de oorzaak maar de uitlokker. Des te meer u zichzelf belast, des te moeilijker is het voor uw lichaam te blijven compenseren. Het zenuwstelsel raakt steeds sneller overbelast waardoor meer lichamelijke en vegetatieve (vage) klachten ontstaan.

Kenmerken van verborgen visuele verstoringen:

 • fronsen met het voorhoofd wanneer u slecht ziet
 • hoofd naar voren duwen (kijken vanuit de nek) wanneer u langere tijd achter bijv. uw computer zit en moe raakt
 • de mobiliteit van de nek vermindert omdat u bij normale hoofddraaibewegingen onscherp of zelfs wazig ziet
 • lichtgevoeligheid
 • gezichtsscherptevermindering bij fysieke en mentale vermoeidheid
 • het gevoel dat uw bril nooit volledig aan uw verwachtingsbeeld voldoen
 • concentratieproblemen
 • voorkeurshoudingen van het hoofd ten einde goed te zien
 • hoofddraaibewegingen geven onrustig/ slecht beeld

In tegenstelling tot de klassieke oogzorg, waarin binnen een moment opname oogonderzoek wordt uitgevoerd, is de Neuro-visuele behandelmethode van het NeuroVisueelCentrum gespecialiseerd in het onderzoeken en corrigeren van de verborgen visuele afwijkingen. Deze verborgen samenwerkingsproblemen tussen beide ogen zijn niet zichtbaar tijdens een moment opname. Het NeuroVisueelCentrum zal gemiddeld twee maanden nodig hebben alvorens het juiste therapeutische brillenglas te kunnen vervaardigen. Voor ieder individu ziet het behandeltraject er verschillend uit. Voor concretere informatie kunt u contact opnemen.

Wanneer interventie van uw huisarts of specialist niet afdoende soulaas biedt, willen wij u graag uitnodigen voor een intakegesprek waarin wij u duidelijk kunnen laten zien of u behandelbaar bent.

Kosten

Alvorens te kunnen starten is het belangrijk uw behandelbaarheid in kaart te brengen. Het heeft enkel zin om onze behandelmethode te volgen wanneer u tijdens het intakegesprek behandelbaar wordt geacht. De intake duurt ongeveer 2 uur en kost € 75,00. De therapeutische brillenglazen worden exclusief door Essilor Belgium N.V. vervaardigd.