HOOFDPIJN

Langdurige hoofdpijnklachten zijn vaak een signaal dat uw lichaam uit balans is.

WAAROM HEEFT U HOOFDPIJN?

Hoofdpijn is het alarmsignaal van het lichaam dat zegt: “Tot hier en niet verder”. Wanneer u luistert naar dit signaal en u kunt de oorzaak in de kiem smoren dan merkt u snel dat de hoofdpijn vermindert tot verdwijnt.

 

Een oorzaak is de onjuiste samenwerking tussenbeide ogen waardoor uw lichaam zich moet inspannen om goed te blijven focussen.

BEHANDELING

Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt en corrigeert de samenwerking van uw ogen. Samenwerkingsproblemen worden grotendeels gecompenseerd door spierspanningen vanuit de lichaamshouding. Daardoor heeft men vaak naast de hoofdpijn ook last van aanhoudende nekklachten.

 

De Neuro-visuele behandelmethode kan er voor zorgen dat de hoofdpijn vermindert tot geheel verdwijnt.

 

Over het algemeen zijn deze visuele verstoringen niet op de voorgrond waarneembaar omdat deze gecompenseerd werden. De Neuro-visuele behandelmethode zal de verstoringen zichtbaar maken om dit vervolgens met speciale brillenglazen te corrigeren.

 

 

DOWNLOAD: THUIS-TEST

Wat is het verschil tussen een opticien, optometrist en het Neurovisueel Centrum?

U zal zich afvragen wat nu juist het verschil is tussen de disciplines opticien, optometrist en NeuroVisueel Centrum? Het verschil zit vooral in de benadering, de vraagstelling, tijdens het onderzoeken van de ogen. Wanneer u de klassieke methodieken bekijkt (prismameting, 21-puntentest, prismameting volgens Polatest van Haase, fixatiedisperatietesten, Utermöhlen prismabril) vraagt de behandelaar letterlijk of het lukt om op afstand of nabij, specifieke testen te doorlopen.

Wanneer dit bijvoorbeeld onrustig of moeilijk verloopt krijgt u de keuze tussen twee mogelijkheden welke al dan niet beter, slechter of gelijk. U dient dan een keuze te maken. Op dat moment wordt er door de behandelaar geanticipeerd op uw de interpretatie. De behandelaar meet hoe u denkt dat u ziet en nodig heeft in deze momentopname. Wij horen vaak dat men een opticien heeft geconsulteerd, maar dat er niets met de ogen aan de hand is.

Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt niet of de samenwerking tussen twee ogen lukt, maar hoeveel moeite het daadwerkelijk kost om tot het resultaat zien te komen. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt of het zien onevenredig veel moeite kost en corrigeert dit.

 

LEES MEER

 

 



Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.